SEMINARJI

Inštitut Stopinje izvaja različne seminarje.
Izvajamo izobraževanja z naslednjih področij:
  • odkrivanje smisla življenja, veselje do življenja, osebnostna rast, logoterapija,
  • komunikacija, konflikt in reševanje konfliktov,
  • javno nastopanje,
  • strategije poslovne odločnosti,
  • vzgoja otrok in mladostnikov.

KOMUNIKACIJA

Skrb za kakovostno komunikacijo in razvoj lepih ter konstruktivnih odnosov sodi med najpomembnejše naloge managementa. Učenje veščin kakovostne komunikacije, obvladovanje konfliktnih situacij, prijazna, dobronamerna in odprta komunikacija gradi okolje, ki omogoča vzajemno rast in povezanost zaposlenih. Kakovostna komunikacija je ključna ne le za uspeh v poslovanju, ampak tudi za srečo in zadovoljstvo v osebnem življenju.

VODENJE

Vodenje

Vodenje je odgovorna in zahtevna naloga, ki v dobršni meri določa ozračje v podjetju in močno vpliva na uspešnost poslovanja. Ključna naloga menedžmenta je, poleg drugega, nenehna skrb za zagotavljanje kakovostnih vertikalnih in horizontalnih komunikacijskih procesov v podjetju.

JAVNO NASTOPANJE

Javno nastopanje

Kakovosten javni nastop krepi vašo verodostojnost in prepričljivost, dviguje ugled vašega podjetja in prinaša boljše poslovne rezultate, zato sodi učenje veščin javnega nastopanja za podjetnike in javne osebe med temeljna področja vseživljenjskega učenja.

MEDIACIJA

Mediacija

Mediacija velja za enega od najbolj odličnih in učinkovitih načinov reševanja konfliktov. Posebej je uporabna v primerih, ko je potrebno rešiti konflikt in ohraniti odnos. Ne bodo vsi direktorji in drugi vodilni sodelavci mediatorji, toda poznavanje in uporaba mediacijskih tehnik lahko vsem pomaga pri učinkovitem vodenju in boljšem upravljanju s konfliktnimi situacijami.

OSEBNA RAST

Mediacija

Izkušnja kaže, da smo v nekaterih obdobjih svojega življenja na osebnostno rast bolj pozorni, v drugih manj. Pogosto sprožijo naše notranje procese zastavljanja vprašanj in iskanja (novih) odgovorov kakšni zunanji dogodki, ali, kot pravi Viktor Frankl: »Kolikokrat nam šele ruševine omogočijo prost pogled na nebesa.«

Seminarji

Hoja za smislom – vikend delavnica

Za informacije o programih treningi, izobraževanja lahko pokličete na 040 731 115 ali pišete na info@stopinje.si. Razpisani programi so objavljeni v rubriki Dogodki.

SPOZNAJTE ŠE DRUGE DEJAVNOSTI INŠTITUTA STOPINJE

Psihoterapija

PSIHOTERAPIJA

S psihoterapijo dosežemo osebnostno rast in kvalitetnejše življenje, lahko pa nam koristi tudi pri razreševanju širokega spektra osebnih težav.

Osebnostna rast

OSEBNOSTNA RAST

Program vključuje osebno in skupinsko delo na telesni, duševni in duhovni ravni. Metode dela so različne.

Mediacija

MEDIACIJA

Mediacija je namenjena vsem, ki želijo rešiti konflikte na različnih področjih življenja ter ohranjati odnose s pomembnimi ljudmi našega življenja.

Poslovno svetovanje

POSLOVNO SVETOVANJE

Je namenjeno managerjem in drugim vodilnim v gospodarskih družbah, javnem sektorju, direktorjem nevladnih organizacij in drugi zainteresirani javnosti.