MEDIACIJA

Mediacija predstavlja enega od uspešnih in uveljavljenih načinov mirnega reševanja sporov in ustvarja novo kulturo medčloveških odnosov.
Mediacija

S pomočjo mediacije se osebe, ki so v sporu, ob pomoči tretje osebe (mediatorja) pogovorijo ter ugotovijo, kje so točke njihovega spora, si izmenjajo stališča, izrazijo svoja mnenja, ideje, težave in strahove ter poskušajo najti rešitev, ki bo ustrezala stranem v sporu.

Mediacija je zunajsodni proces, ločen od procesov, ki potekajo na sodišču.

Na Inštitutu Stopinje izvajamo mediacijske procese v slovenskem jeziku.

Udeleženci svoje spore v mediaciji rešijo:

 • dogovorno: dokler vsi v neki rešitvi ne prepoznajo, da je sporazum kakovosten in dober, slednjega ni,

 • sporazumno: odnosi se zaradi pozitivne komunikacije izboljšajo in ne poslabšajo,

 • hitro: povprečna mediacija traja tri srečanja do šest srečanj, ki se izvedejo v treh mesecih,

 • cenovno ugodno, če jih primerjamo s sodno potjo reševanja sporov,

 • trajno: ker je dogovor sporazumen, ga udeleženci tudi izpolnijo,

 • celostno: predmet mediacije so lahko vsi nerešeni spori med udeleženci in ne le izbrani konflikt

KOMU JE MEDIACIJA NAMENJENA

Mediacija je namenjena vsem, ki želijo rešiti konflikte na različnih področjih življenja ter ohranjati odnose s pomembnimi ljudmi našega življenja. Na Inštitutu Stopinje izvajamo mediacijo v primeru naslednjih konfliktov:

 • spori v zvezi s preživljanjem otrok in ureditev stikov z otroki,
 • premoženjska vprašanja ob ločitvi (nepremičnine, dohodki itd),
 • konflikti med starši in otroki,
 • spori v zvezi z dedovanjem, preživljanjem ostarelih staršev,
 • spori med gospodarskimi subjekti,
 • spori na delovnem mestu ali v kolektivu,
 • spori med starši in šolo,
 • medsosedski spori,
 • konflikt s pravnimi osebami, javnimi servisi, distributerji itd. (spor glede plačil storitev elektrike, snage, telekomunikacij …),
 • sprejetje skupnih dogovorov, pravil v blokih ali večstanovanjskih hišah, dogovor glede morebitnih adaptacij, uporabe skupnih prostorov, skupnih površin itd.,
 • dogovor za večjo kakovost bivanja v soseski, bloku,
 • drugi podobni spori in konflikti.

CENIK

Na uvodno terapevtsko srečanje se lahko naročite po telefonu na 040 731 115, po pošti info@stopinje.si ali preko spletnega obrazca.

Mediacijsko srečanje

120,00 (+ DDV) EUR/ 60 min
 • O mediaciji: Zaupni pogovor dveh ali več posameznikov, ki so v konfliktu, o samem konfliktu in o možnih rešitvah konflikta. Mediatorj je nevtralen, ne predlaga rešitev, skrbi pa za mediacijski proces in usmerja pogovor.

Priprava mediacijskega sporazuma

250,00 (+ DDV) EUR
 • Kaj vključuje: V mediacijskem sporazumu, ki ga podišejo vsi, ki so v konfliktu, so zapisane vse rešitve in dogovori, ki so jih sprejele stranke v mediacijskem postopku.

SPOZNAJTE ŠE OSTALE DEJAVNOSTI INŠTITUTA STOPINJE

Psihoterapija

PSIHOTERAPIJA

S psihoterapijo dosežemo osebnostno rast in kvalitetnejše življenje, lahko pa nam koristi tudi pri razreševanju širokega spektra osebnih težav.

Izobraževanja

TRENINGI, IZOBRAŽEVANJA

Inštitut Stopinje izvaja različna izobraževanja in treninge s področja odkrivanja smisla življenja, vzgoje otrok …

Osebnostna rast

OSEBNOSTNA RAST

Program vključuje osebno in skupinsko delo na telesni, duševni in duhovni ravni. Metode dela so različne.

Poslovno svetovanje

POSLOVNO SVETOVANJE

Je namenjeno managerjem in drugim vodilnim v gospodarskih družbah, javnem sektorju, direktorjem nevladnih organizacij in drugi zainteresirani javnosti.