SKLAD O5

Pomagajte pri financiranju splošno koristnih dejavnosti.

Davčna zakonodaja omogoča fizičnim osebam (zavezanci) da del dohodnine in sicer v višini 0,5%, ki jo plačajo v proračun države nameni za družbeno koristne namene. Zavezanci za plačilo dohodnine so tiste osebe, ki pričakujejo, da bodo prejeli informativni izračun dohodnine (za leto 2014 so to praviloma vsi, katerih letni dohodki presegajo znesek splošne olajšave – 3.228,45 EUR).

Vaš del dohodnine, ki bi sicer končal v državnem proračunu, lahko torej razporedite sami in tako pomembno pomagate pri financiranju splošno koristnih dejavnosti.

Zato vas Inštitut Stopinje v sodelovanju s Skladom 05 – ustanovo za družbene naložbe vabi k namenitvi dohodnine za splošno koristen namen, in sicer za Psihoterapevtsko svetovanje za obsojenke na Igu.

Obrazec za namenitev dela dohodnine za donacije

Povabilo k namenitvi dohodnine