PSIHOSOCIALNI PROGRAMI INŠTITUTA STOPINJE V ZAPORU NA IGU

Inštitut Stopinje sodeluje z Zavodom za prestajanje kazni zapora Ig od same ustanovitve, torej od leta 2014, mag. Martin Lisec, ustanovitelj Inštituta, pa je začel s sodelovanjem že leta 2013. Inštitut izvaja naslednje programe:

INDIVIDUALNA PSIHOTERAPEVTSKO SVETOVANJE po metodi logoterapije Viktorja Frankla. Najprej je program potekal tedensko, v zadnjih treh letih poteka program vsakih 14 dni. Program je namenjen obsojenkam. Od samega začetka izvajamo program prostovoljno, povrnjeni niso niti materialni stroški.

Program PREMISLEKI poteka s skupino pripornic in s skupino obsojenk. Program je namenjen krepitvi duševnega stanja oseb na prestajanju kazni zapora, osmišljanju položaja, v katerem so se znašle, lastnemu opolnomočenju in načrtovanju življenjske poti po prestani kazni zapora. V zadnjih dveh letih program delno sofinancira Mestna občina Ljubljana (za obsojenke iz MOL).

Program MAVRIČINI DAN je namenjenih materam in otrokom tistih obsojenk mater (tudi nameščenim v sprejemnem oddelku in po 98.a členu ZIKS-a), ki še ne koristijo ugodnosti prostih izhodov. Program Mavrični dan je sestavljen iz niza sedmih srečanj, na katera so povabljeni otroci mater, ki prestajajo kazen zapora v Zavodu. Odraščajoči otroci že zaradi same odsotnosti mater doživljajo številne stiske v procesu odraščanja. Pri tem je pomembno dejstvo, da so mnoge matere pogosto tudi javno izpostavljene, kar dodatno negativno vpliva tudi na otroke. Če nimajo ustreznega podpornega okolja, jih lahko preplavijo občutki nesamozavesti, negativne zaznamovanosti, sramu, nemoči, strahu, primanjkuje jim občutka varnosti. Tudi omejeni stiki z materami, če jih imajo (v nekaterih primerih se partnerji ne strinjajo, da bi vodili otroke na obisk v zapor k materam obsojenkam), so zreducirani na nekajurni tedenski obisk, ki se pogosto zaradi objektivnih stisk otrok in mater spremeni v bolečo izkušnjo konfliktnega srečanja. S programom Mavrični dan želimo v prvi vrsti omogočiti otrokom nekaj pozitivnih in varnih srečanj v okolju, ki otrokom zaradi objektivnih razlogov ni prijazno (rešetke na oknih, zaklenjena vrata). Glede na izhodišča logoterapije bomo v konkretnem času in konkretnem prostoru, znotraj objektivnih omejitev, otrokom obsojenk znotraj konkretnega konteksta življenja omogočiti pozitivna doživetja. V zadnjih dveh letih program delno sofinancira Mestna občina Ljubljana (za obsojenke iz MOL).

Inštitut Stopinje nudi podporne storitve tudi pri nekaterih drugih dejavnostih zapora na Igu (urejanje in tisk letnega časopisa obsojenk, pomoč pri pripravi kulturno-družabnih dogodkov v zaporu itd.)