DRUŽBENA ODGOVORNOST

Inštitut Stopinje izvaja program psihosocialne pomoči za obsojenke v Zavodu za prestajanje kazni zapora Ig. Program vključuje delavnice za osebnostno rast, osebno logoterapevtske individualne svetovalne razgovore, program Mavrični dan ter pomoč pri organizaciji kulturnih dogodkov v Zavodu.

Inštitut Stopinje izvaja prostovoljno psihoterapevtsko svetovanje za osebe, ki se obrnejo po pomoč na Zavod Zadnje upanje.

Inštitut Stopinje sodeluje pri organizaciji in izvedbi vsakoletnega Slovenskega knjižnega sejma. Organizira dogodke in prireditve v okviru sejemske dejavnosti Sejem v gosteh.