POSLOVNO SVETOVANJE

Osebe na vodilnih položajih v podjetjih se pri svojem delu srečujejo s številnimi kriznimi situacijami, ki terjajo od njih učinkovito in uspešno delovanje.
Psihoterapija

Krizne situacije nastanejo zaradi:

  • notranjih problemov podjetja: nemotiviranost zaposlenih, napake pri izvajanju nalog, slabi medsebojni odnosi, strukturni in organizacijski problemi podjetja itd.,
  • odnosov s strankami in poslovnimi partnerji: nezadovoljstvo strank, konflikti s poslovnimi partnerji,
  • osebnih stisk vodilnih delavcev: stiske v osebnem življenju, problemi v družini, razne (pogosto prikrite) odvisnosti itd.

Poslovno svetovanje je namenjeno managerjem in drugim vodilnim v gospodarskih družbah, javnem sektorju, direktorjem nevladnih organizacij in drugi zainteresirani javnosti.

Poslovno svetovanje (coaching) pomaga osebam na vodstvenih položajih:

  • iskati optimalne rešitve v dani situaciji,

  • sprejemati dobre odločitve za zaposlene in za podjetje,

  • ohranjati lastno osebnostno integriteto,

  • spodbujati njihov celostni osebnostni razvoj.

Za poslovno svetovanje se lahko naročite po telefonu na 040 731 115, po pošti info@stopinje.si ali preko spletnega obrazca.

CENIK

Poslovno svetovanje

150,00 (+ DDV)EUR/ 60 min

SPOZNAJTE ŠE OSTALE DEJAVNOSTI INŠTITUTA STOPINJE

Logoterapija

PSIHOTERAPIJA

S psihoterapijo dosežemo osebnostno rast in kvalitetnejše življenje, lahko pa nam koristi tudi pri razreševanju širokega spektra osebnih težav.

Izobraževanja

TRENINGI, IZOBRAŽEVANJA

Inštitut Stopinje izvaja različna izobraževanja in treninge s področja odkrivanja smisla življenja, vzgoje otrok …

Osebnostna rast

OSEBNOSTNA RAST

Program vključuje osebno in skupinsko delo na telesni, duševni in duhovni ravni. Metode dela so različne.

Mediacija

MEDIACIJA

Mediacija je namenjena vsem, ki želijo rešiti konflikte na različnih področjih življenja ter ohranjati odnose s pomembnimi ljudmi našega življenja.