Vodenje

Vodenje, posebej v kriznih obdobjih, odpira temeljna etična vprašanja in tako spodbuja k razmisleku o vrednotah, na katerih dejansko sloni oziroma naj bi slonel vsak menedžment. Vrednote, kot so poštenost, pravičnost, odgovornost in spoštovanje osebe vsakega človeka, s katerim se srečamo v poslu, se pokažejo v novi luči. Kljub neizprosni ekonomski in tržni logiki morajo biti vtkane v delovanje gospodarskih sistemov, kajti delujejo kot nevidno vezivo, ki povezuje v smiselno celoto različne procese znotraj kakega podjetja ali kakšnega drugega sistema.

Na Inštitutu Stopinje razvijamo treninge vodenja na teoretičnih izhodiščih logoterapije in eksistencialne analize Viktorja Frankla.

Vodenje

Vodenje je odgovorna in zahtevna naloga, ki v dobršni meri določa ozračje v podjetju in močno vpliva na uspešnost poslovanja. Ključna naloga menedžmenta je, poleg drugega, nenehna skrb za zagotavljanje kakovostnih vertikalnih in horizontalnih komunikacijskih procesov v podjetju.

Inštitut Stopinje izvaja naslednje seminarje s področja vodenja:

Za informacije o programih osebnostne rasti lahko pokličete na 040 731 115 ali pišete na info@stopinje.si. Razpisani programi osebnostne rasti so objavljeni v rubriki Dogodki.

SPOZNAJTE ŠE DRUGE DEJAVNOSTI INŠTITUTA STOPINJE

Psihoterapija

PSIHOTERAPIJA

S psihoterapijo dosežemo osebnostno rast in kvalitetnejše življenje, lahko pa nam koristi tudi pri razreševanju širokega spektra osebnih težav.

Izobraževanja

TRENINGI, IZOBRAŽEVANJA

Inštitut Stopinje izvaja različna izobraževanja in treninge s področja odkrivanja smisla življenja, vzgoje otrok …

Mediacija

MEDIACIJA

Mediacija je namenjena vsem, ki želijo rešiti konflikte na različnih področjih življenja ter ohranjati odnose s pomembnimi ljudmi našega življenja.

Poslovno svetovanje

POSLOVNO SVETOVANJE

Je namenjeno managerjem in drugim vodilnim v gospodarskih družbah, javnem sektorju, direktorjem nevladnih organizacij in drugi zainteresirani javnosti.