LOGOTERAPEVTSKA LITERATURA V SLOVENSKEM JEZIKU

 • Frankl E. Viktor (1983). Psiholog v taborišču smrti. Celje: Mohorjeva družba (»Psiholog doživi taborišče smrti« in drama »Časovno zaporedje v Birkenwaldu«).
 • Frankl E. Viktor (1992, 1993, 2013). Kljub vsemu rečem življenju DA. Mohorjeva družba (»Psiholog doživi taborišče smrti« in »Temeljna načela logoterapije«).
 • Frankl E. Viktor (1994; 2014). Volja do smisla. Celje: Mohorjeva družba.
 • Frankl E. Viktor (1994a; 2015). Zdravnik in duša. Celje: Mohorjeva družba.
 • Frankl E. Viktor (1994). Ljubezen in spolnost. Ljubljana: Inštitut Antona Trstenjaka (videokaseta).
 • Frankl E. Viktor (1994). Ljubezen in spolnost. V: Ramovš J. (ured.). Družina. Zbornik predavanj in razprav na osrednjih strokovnih prireditvah v Sloveniji v letu družine v Cankarjevem domu v Ljubljani, 25. in 26. oktober 1994, str. 21–28.
 • Frankl E. Viktor (2005). Človek pred vprašanjem o smislu. Ljubljana: Pasadena.
 • Frankl E. Viktor (2010). Biti človek pomeni najti smisel. Ljubljana: Novi svet.
 • Frankl Viktor E., Trstenjak Anton, Ramovš Jože (1993). Gora in človek. Celje: Mohorjeva družba.
 • Frankl E. Viktor (2013). Kljub vsemu reči življenju da. Celje: Mohorjeva družba.
 • Frankl E. Viktor (2016). Preslišani krik po slmislu. Celje: Mohorjeva družba.
 • Kristovič Sebastjan (2014). Reševanje krize smisla sodobnega človeka. Celje: Mohorjeva družba.
 • Lukas Elisabeth (1993). Družina in smisel. Celje: Mohorjeva družba.
 • Lukas Elisabeth (1994). Smiselnice. Celje: Mohorjeva družba.
 • Lukas Elisabeth (1995). Podobe smisla. Celje: Mohorjeva družba.
 • Lukas Elisabeth (1995a). Ljubezen in izgube. V: Jože Ramovš (ured.). Družina. Zbornik predavanj in razprav na osrednjih strokovnih prireditvah v Sloveniji v letu družine v Cankarjevem domu v Ljubljani, 25. in 26. oktober 1994, str. 29–42.
 • Lukas Elisabeth (2001). Tudi tvoje trpljenje ima smisel. Celje: Mohorjeva družba.
 • Lukas Elisabeth (2002). Vse se uglasi in izpolni. Vprašanja o smislu, ki si jih zastavljamo na starost. Celje: Mohorjeva družba.
 • Lukas Elisabeth (2013). Priveži svoj voz na kakšno zvezdo. Ljubljana: Novi svet.
 • Lukas Elisabeth (2014). Umetnost spoštovanja. Ljubljana: Novi svet.
 • Lukas Elisabeth (2015). Izviri, ki napajajo življenje s smislom. Ljubljana: Novi svet.
 • Lukas Elisabeth (2016). Na sledi veselju. Ljubljana: Novi svet.
 • Lukas Elisabeth (2017). Osnove logoterapije. Celje: Mohorjeva družba.
 • Možina Miran (2011). Kratka zgodovina psihoterapije na Slovenskem. Dostopno prek: http://www.psihoterapija-institut.si/upload/clanki/drugiclanki/Mo%C5%BEina%20-%20Zgodovina%20slovenske%20psihoterapije.pdf (16. avgust 2013).
 • Ramovš Jože (1990). Sto domačih zdravil za dušo in telo, 1. Antropohigiena. Celje: Mohorjeva družba (zlasti teoretični del).
 • Ramovš Jože (1994). Sto domačih zdravil za dušo in telo, 2. Antropohigiena. Celje: Mohorjeva družba.
 • Ramovš Jože (1996). Logotheoretische Grundlagen der Anthropohygiene. J. Viktor-Frankl-Inst., 1996, vol. 4, n. 1, str. 78–96.
 • Ramovš Jože (1998). Viktor E. Frankl – personalist v psihologiji in psihoterapiji. V: Personalizem in odmevi na Slovenskem. Ljubljana: 2000, str. 338–351.
 • Ramovš Jože (2002). Logoterapija in antropohigiena. V: Prvi študijski dnevi Slovenske krovne zveze za psihoterapijo. Zbornik prispevkov DIALOG. Maribor: Slovenska krovna zveza za psihoterapijo, str. 91–106.
 • Ramovš Jože (2003). Kakovostna starost. Socialna gerontologija in gerontagogika. Ljubljana: Inštitut Antona Trstenjaka in Slovenska akademija znanosti in umetnosti.
 • Ramovš Jože (2005). Viktor E. Frankl – psiholog s pogledom na celovitega človeka, psihoterapevt za človekovo svobodo, odgovornost in smisel. V: Frankl E. Viktor. Človek pred vprašanjem o smislu. Ljubljana: Pasadena, str. 221–226.
 • Ramovš Jože (2006).RAMOVŠ, Jože. Qualitätsvolles Altern und Zusammenleben der Generationen: die Präventionsbedeutung von Frankls Logotherapie in den zeitgenössischen Programmen für ein qualitätsvolles Altern und Zusammenleben der Generationen. V: WIESMEYR, Otmar (ur.), BATTHYÁNY, Alexander (ur.). Sinn und Person: ausgewählte Beiträge zu Logotherapie und Existenzanalyse (Beltz Taschenbuch, 179). Weinheim; Basel: Beltz, cop. 2006, str. 269–289.
 • Ramovš Jože (2007). Življenje in delo Antona Trstenjaka (1906–1996). V: HRIBAR, Tine (ur.), KRAŠOVEC, Jože (ur.), MUSEK, Janek (ur.), POLIČ, Marko (ur.), RAMOVŠ, Jože (ur.), PAVČNIK, Marijan (ur.). Anton Trstenjak: 1906–1996: zbornik razprav s simpozija SAZU ob 100-letnici rojstva in 10-letnici smrti, (Razprave, 21). Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2007, str. 21–63.
 • Ramovš Jože (2011). Logoteorija, logoterapija in antropohigiena. V: Žvelc in dr., ured. Psihoterapija, Ljubljana: IPSA, str. 285–310.
 • Ramovš Jože (2011a). Celostna podoba človeka. V: Žvelc in dr., ured. Psihoterapija, Ljubljana: IPSA, str. 93–97.
 • Trstenjak Anton (1992). Pet velikih. Ljubljana: Slovenska matica, str. 231–283. Opomba: večina Trstenjakovih antropoloških in psiholoških knjig je prežeta s podobo človeka kot iskalca smisla in uresničevalca vrednot.
 • Trstenjak Anton in Ramovš Jože (1994). Strokovni izrazi v logoterapiji. V: Frankl E. Viktor. Volja do smisla, str. 151–169, in Frankl E. Viktor. Zdravnik in duša, str. 293–314.
 • Zalokar Divjak, Z. 1996. Vzgoja JE … NI znanost. Ljubljana: Educy.