LITERATURA S PODROČJA LOGOTEORIJE, LOGOTERAPIJE IN ANTROPOHIGIENE V SLOVENŠČINI (stanje 2023)

 • Fabry B. Joseph (2022). Hoja za smislom – Viktor Frankl, logoterapija in življenje. Celje: Mohorjeva družba.
 • Frankl Viktor Emil (1983). Psiholog v taborišču smrti. Celje: Mohorjeva družba (»Psiholog doživi taborišče smrti« in drama »Časovno zaporedje v Birkenwaldu«).
 • Frankl Viktor Emil (1992, 1993, 2013, 2016 in 2021). Kljub vsemu rečem življenju DA. Celje: Mohorjeva družba (»Psiholog doživi taborišče smrti« in »Temeljna načela logoterapije«).
 • Frankl Viktor Emil (1994, 2014 in 2021). Volja do smisla. Celje: Mohorjeva družba.
 • Frankl Viktor Emil (1994, 2015 in 2022). Zdravnik in duša. Celje: Mohorjeva družba.
 • Frankl Viktor Emil (1994). Ljubezen in spolnost. Ljubljana: Inštitut Antona Trstenjaka (videokaseta).
 • Frankl Viktor Emil (1994). Ljubezen in spolnost. V: Ramovš J. (ured.). Družina. Zbornik predavanj in razprav na osrednjih strokovnih prireditvah v Sloveniji v letu družine v Cankarjevem domu v Ljubljani, 25. in 26. oktober 1994, str. 21-28 (tudi videokaseta).
 • Frankl Viktor Emil (2005). Človek pred vprašanjem o smislu. Ljubljana: Pasadena.
 • Frankl Viktor Emil (2010 in 2014). Biti človek pomeni najti smisel. Ljubljana: Novi svet.
 • Frankl Viktor Emil (2016). Preslišani krik po smislu. Psihoterapija in humanizem. Celje: Celjska Mohorjeva družba.
 • Frankl Viktor Emil (2020 in 2021). Človekovo iskanje najvišjega smisla. Celje: Celjska Mohorjeva družba.
 • Frankl Viktor E., Trstenjak Anton, Ramovš Jože (1993). Gora in človek. Celje: Mohorjeva družba.
 • Klingberg Haddon ml. (2023). Ko nas pokliče življenje. Ljubezen in življenjsko delo Viktorja in Elly Frankl. Celje: Mohorjeva družba (pred natisom).
 • Kristovič Sebastijan (2014). Reševanje krize smisla sodobnega človeka. Osnove logoterapije. Celje: Celjska Mohorjeva družba.
 • Kristovič Sebastijan (2016). Med smislom in nesmislom trpljenja. Dostojevski in Nietsche. Celje: Celjska Mohorjeva družba.
 • Leslie C. Robert (2021). Jezus in logoterapija. Celje: Celjska Mohorjeva družba.
 • Lukas Elisabeth (1993). Družina in smisel. Celje: Mohorjeva družba.
 • Lukas Elisabeth (1994). Smiselnice. Celje: Mohorjeva družba.
 • Lukas Elisabeth (1995). Podobe smisla. Celje: Mohorjeva družba.
 • Lukas Elisabeth (2001). Tudi tvoje trpljenje ima smisel. Celje: Mohor­jeva družba.
 • Lukas Elisabeth (2002). Vse se uglasi in izpolni. Vprašanja o smislu, ki si jih zastavljamo na starost. Celje. Mohorjeva družba; razširjena izdaja 2017.
 • Lukas Elisabeth (2013 in 2016). Priveži svoj voz na kakšno zvezdo. Ljubljana: Novi svet.
 • Lukas Elisabeth (2014 in 3016). Umetnost spoštovanja. Ljubljana: Novi svet.
 • Lukas Elisabeth (2015). Izviri, ki napajajo življenje s smislom. Ljubljana: Novi svet.
 • Lukas Elisabeth (2016). Na sledi veselju. Ljubljana: Novi svet.
 • Lukas Elisabeth (2017). Tvoje življenje je tvoja priložnost. Ljubljana: Novi svet.
 • Lukas Elisabeth (2017). Osnove logoterapije. Človeška podoba in metode. Celje: Celjska Mohor­jeva družba.
 • Lukas Elisabeth in Wurzel Reinhardt (2018). Od strahu do notranjega miru. Ljubljana: Novi svet.
 • Lukas Elisabeth (2019). Frankl in Bog. Psihiatrova spoznanja in uvidi.  Ljubljana: Novi svet.
 • Lukas Elisabeth in Wurzel Reinhardt (2021). Pandemija in duševnost. Poti do krepitve duševne odpornosti. Ljubljana: Novi svet in Inštitut Antona Trstenjaka.
 • Lukas Elisabeth (2021). Stori prvi korak. Reševanje sporov, ustvarjanje miru. Celje: Celjska Mohor­jeva družba.
 • Lukas Elisabeth (1995). Ljubezen in izgube. V: Jože Ramovš (ured.). Družina. Zbornik predavanj in razprav na osrednjih strokovnih prireditvah v Sloveniji v letu družine v Cankarjevem domu v Ljubljani, 25. in 26. oktober 1994, str. 29-42.
 • Ramovš Jože (1990). Doživljanje, temeljno človekovo duhovno dogajanja. Ljubljana: Založništvo slovenske knjige.
 • Ramovš Jože (1990). Sto domačih zdravil za dušo in telo 1. Antropohigiena. Celje: Mohorjeva družba (zlasti uvodno poglavje).
 • Ramovš Jože (1994). Sto domačih zdravil za dušo in telo 2. Antropohigiena.  Celje: Mohorjeva družba.
 • Ramovš Jože (1995). Slovenska sociala med včeraj in jutri. Ljubljana: Inštitut Antona Trstenjaka (2. pogl.).
 • Ramovš Jože (2003). Kakovostna starost. Socialna gerontologija in gerontagogika. Ljubljana: Inštitut Antona Trstenjaka in Slovenska akademija znanosti in umetnosti.
 • Ramovš Jože (2017). Sožitje v družini. Celje: Celjska Mohorjeva družba in Inštitut Antona Trstenjaka.
 • Ramovš Jože (1998). Viktor E. Frankl – personalist v psihologiji in psihoterapiji. V: Personalizem in odmevi na Slovenskem. Ljubljana: 2000, str. 338-351.
 • Ramovš Jože (2002). Logoterapija in antropohigiena.V: Prvi študijski dnevi Slovenske krovne zveze za psihoterapijo. Zborniku prispevkov DIALOG. Maribor: Slovenska krovna zveza za psihoterapijo, str. 91-106.
 • Ramovš Jože (2005). Viktor E. Frankl – psiholog s pogledom na celovitega človeka, psihoterapevt za človekovo svobodo, odgovornost in smisel. V: Frankl Viktor E. (2005). Človek pred vprašanjem o smislu. Ljubljana: Pasadena, str. 221-226.
 • Ramovš Jože (1995a). Današnja kriza vzorcev vedenja za medgeneracijsko prenašanje vrednot. V: J. Ramovš (ured.). Družina. Zbornik predavanj in razprav na osrednjih strokovnih prireditvah v Sloveniji v letu družine v Cankarjevem domu v Ljubljani, 25. in 26. oktober 1994, str. 263-288.
 • Ramovš Jože (2011). Celostna podoba človeka. V: Žvelc in dr., ured. Psihoterapija, Ljubljana: IPSA, str. 93-97.
 • Ramovš Jože (2011). Logoteorija, logoterapija in antropohigiena. V: Žvelc in dr., ured. Psihoterapija, Ljubljana: IPSA, str. 285-310.
 • Ramovš Jože (2017). Sožitje v družini. Ljubljana –Celje: Inštitut Antona Trstenjaka in Celjska Mohorejva družba.
 • Ramovš Jože (2020). Integrirana dolgotrajna oskrba. Ljubljana: Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje.
 • Ramovš Jože (2023). Oris celostne antropologije. Ljubljana: Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (pred natisom).
 • Ramovš Jože (2023). Strokovni izrazi v logoterapiji in antropohigieni. Ljubljana: Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (pred natisom).
 • Ramovš Ksenija in Ramovš Jože (1998). Praznovanje. Ljubljana: Inštitut Antona Trstenjaka.
 • Strokovni izrazi v logoterapiji. Pripravila Ramovš Jože in Trstenjak Anton s sodelavci za izdaje Frankovih knjig Volja do smisla (1994, str. 151–169) ter Zdravnik in duša (1994, str. 293-314); dopolnjuje Ramovš: Volja do smisla (2014, str. 193–221), Zdravnik in duša (2015, str. 363-386); Preslišani krik po smislu (2016, str. 179–2002) in E. Lukas: Osnove logoterapije (2017, str. 341-366.
 • Trstenjak Anton (1992). Pet velikih. Ljubljana: Slovenska matica, str. 231-283. Opomba: večina Trstenjakovih antropoloških in psiholoških knjig je prežeta s podobo človeka kot iskalca smisla in uresničevalca vrednot.
 • Zalokar Divjak Zdenka (1998). Vzgoja za smisel življenja. Ljubljana: Educy.

Pripravil prof. dr. Jože Ramovš, Inštitut Antona Trstenjaka