Javno nastopanje

Javni nastop je vsak nastop zunaj intime našega doma. Kakovosten javni nastop krepi vašo verodostojnost in prepričljivost, dviguje ugled vašega podjetja in prinaša boljše poslovne rezultate, zato sodi učenje veščin javnega nastopanja za podjetnike in javne osebe med temeljna področja vseživljenjskega učenja.

Treningi javnega nastopanja so namenjeni vsem, ki zaradi narave svojega dela ali zaradi položaja v službi redno javno nastopate: direktorjemmenedžerjem, vodjem oddelkov, odvetnikom, ravnateljem šol, učiteljem, socialnim delavcem, terapevtom, pedagogom, samostojnim podjetnikom, zaposlenim v PR službah, poslovnim sekretarjem in drugim.

Pridobili boste samozavest in prepričljivost v javnem nastopanju, kar bo okrepilo vaš ugled in pripomoglo k razvoju vaše dejavnosti.

Psihoterapija

Kakovosten javni nastop krepi vašo verodostojnost in prepričljivost, dviguje ugled vašega podjetja in prinaša boljše poslovne rezultate, zato sodi učenje veščin javnega nastopanja za podjetnike in javne osebe med temeljna področja vseživljenjskega učenja.

Inštitut Stopinje izvaja naslednje seminarje s področja javnega nastopanja:

Za informacije o programih osebnostne rasti lahko pokličete na 040 731 115 ali pišete na info@stopinje.si. Razpisani programi osebnostne rasti so objavljeni v rubriki Dogodki.

SPOZNAJTE ŠE DRUGE DEJAVNOSTI INŠTITUTA STOPINJE

Psihoterapija

PSIHOTERAPIJA

S psihoterapijo dosežemo osebnostno rast in kvalitetnejše življenje, lahko pa nam koristi tudi pri razreševanju širokega spektra osebnih težav.

Izobraževanja

TRENINGI, IZOBRAŽEVANJA

Inštitut Stopinje izvaja različna izobraževanja in treninge s področja odkrivanja smisla življenja, vzgoje otrok …

Mediacija

MEDIACIJA

Mediacija je namenjena vsem, ki želijo rešiti konflikte na različnih področjih življenja ter ohranjati odnose s pomembnimi ljudmi našega življenja.

Poslovno svetovanje

POSLOVNO SVETOVANJE

Je namenjeno managerjem in drugim vodilnim v gospodarskih družbah, javnem sektorju, direktorjem nevladnih organizacij in drugi zainteresirani javnosti.