“KRIŽPOTJA”

Delavnična predavanja za pripornike in zapornike

Projekt Križpotja je nastal leta 2020 na pobudo direktorja Inštituta Stopinje, mag. Martina Lisca. Prvotno se je izvajal v obliki spletnih predavanj (čas kovida), na katerih so sodelovali obsojenci, ki so imeli dostop do spleta. V zadnjih letih poteka program, ki je namenjen krepitvi duševnega zdravja zaprtih oseb, v živo v obliki delavničnih predavanj.

Udeleženci

Delavnična predavanja so namenjena pripornikom in zapornikom v slovenskih zavodih za prestajanje kazni zapora. Udeležba na predavanjih je prostovoljna in brezplačna.

Cilji

Delavnična predavanja so namenjena:

  • krepitvi in opolnomočenju obsojencev in pripornikov v času prestajanja kazni zapora,
  • spodbujanju razmišljanj, načrtovanj in sprejemanju pomembnih odločitev za nadaljnje življenje,
  • krepitvi socialnih in komunikacijskih veščin, ki bodo udeležencev lajšala vzpostavljanje in ohranjanje kakovostnih odnosov v družini in družbi,
  • pridobivanju notranje gotovosti in nadgradnji socialnih veščin za vključevanje v življenje po prestani kazni zapora.

Način

 

Delavnična predavanja se v posameznih zavodih izvajajo enkrat na teden, praviloma vedno na isti dan in ob isti uri.

Na začetku meseca so udeleženci obveščeni o načrtovanih temah predavanj.

Sodelovanje v projektu Križpotja je prostovoljno, udeleženci so povabljeni, da se srečanj udeležujejo redno. Udeleženci prejmejo delovno gradivo, s pomočjo katerega lahko poglobijo obravnavano temo.

Zagotovljena je anonimnost udeležencev na srečanjih in varovanje vaših osebnih podatkov v skladu z zakonom.

Vsebina delavničnih predavanj

Navajamo nekaj tem, o katerih bo tekla beseda na naših srečanjih:

  • Izkušnja življenja: moje vsakdanje življenje, moja sedanjost; lepi spomini, zastavljanje in doseganje ciljev, življenjski uspehi in neuspehi, čustva in razum, sreča, zadovoljstvo življenja; skrb za zdravje, zdrav življenjski slog, skrb za celostni razvoj …
  • Družina: partnerstvo, starševstvo, graditev partnerskega odnosa, vzgoja, odraščanje otrok, priprava na starševstvo, ustvarjanje razmer za družino …
  • Osebna rast: vrednote, svoboda in odgovornost, spoštovanje človekovega dostojanstva; ukvarjanje s preteklostjo, travme preteklosti, vztrajnost; smisel življenja, odkrivanje smisla, spoprijemanje s težkimi situacijami življenja; pomen branja, osebnega razmišljanja, zapisovanja; kaj je psihoterapija, čemu služi; premagovanje odvisnosti; načini za krepitev duševnega zdravja, premagovanje stresa in napetosti, vaje sproščanja …
  • Komunikacija: kakovostna komunikacija, konflikt, obvladovanje konfliktov, tehnike in načini reševanja konfliktov, pogovor, odnosi, pogajanje, aktivno poslušanje, jasno podajanje sporočil, razumevanje sporočil in stališč drugih; verbalna in neverbalna komunikacija …
  • Čas po prestani kazni zapora: dom, zaposlitev, moje socialno okolje, pisanje prošenj za zaposlitev, predstavitev delodajalcu, iskanje službe, graditev kariere, iskanje virov moči; ohranjanje ravnovesja …

Partnerji projekta

Pilotni preventivni projekt Križpotja izvaja Inštitut Stopinje v naslednjih zavodih: Zavod za prestajanje kazni zapora Ljubljana, Zavod za prestajanje kazni zapora Dob, Zavod za prestajanje kazni zapora Maribor in Zavod za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora Celje.

Projekt se izvaja ob finančni podpori Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij.

Trajanje projekta

Projekt traja od junija do oktobra 2023.

Informacije

Vse informacije o poteku pilotnega preventivni projekt  Stopinje v svobodo najdete na FB strani Stopinje v svobodo.

Informacije: info@stopinje.si;  040 731 115.