INŠTITUT STOPINJE JE PRIDOBIL AKREDITACIJO INŠTITUTA VIKTORJA FRANKLA Z DUNAJA

Z veseljem in ponosom sporočamo, da je Inštitut Stopinje 27. julija 2020 pridobil Certifikat o akreditaciji s strani Mednarodnega združenja za logoterapijo in eksistencialno analizo Viktor Frankl Institut z Dunaja. S tem je postal Inštitut Stopinje član eminentne logoterapevtske  družine na svetovni ravni. Z akreditacijo je namreč Inštitut Stopinje pridobil dovoljenje najvišje svetovne institucije s področja logoterapije za izvajanje dejavnosti in storitev na naslednjih treh področjih:
  1. izvajanje izobraževanj in treningov logoterapije in eksistencialne analize,
  2. izvajanje terapij in svetovanja po metodi logoterapije in eksistencialne analize,
  3. izvajanje raziskovalne dejavnosti s področja  logoterapije in eksistencialne analize ter promocije logoterapije.

Pridobljeni certifikat razumemo kot nagrado za dosedanje kakovostno delo Inštituta Stopinje pri razvoju logoterapije in eksistencialne analize na različnih področjih: gospodarstvu, šolstvu, zaporniškem sistemu, delu z mladimi, delu z zakonci in družinami ter seveda pri psihoterapevtskem delu s posamzniki in družinami.

Pridobljeni certifikat je hkrati zaveza za nadaljnje kakovostno delo pri razvoju logoterapije v Sloveniji in v širši regiji.