Inštitut Stopinje doniral knjige zaporu na Igu

Direktor Inštituta Stopinje, mag. Martin Lisec, je 23. 4. 2018, na svetovni dan knjige, doniral Zavodu za prestajanje kazni zapora Ig več knjig, ki jih je pridobil od različnih ustanov. Branje je pomembna duševna dejavnost, ki večplastno pozitivno vpliva na človeka. Knjiga ima tudi izredno pozitivne terapevtske učinke.

Verjamemo, da bodo darovane knjige dobra spodbuda obsojenkam na poti njihovega razmišljanja o življenju in na poti njihove osebnostne rasti.