ŠOLA ZA PSIHOFIZIČNO IN DUHOVNO ODLIČNOST

Šola za psihofizično in duhovno odličnost deluje v okviru Inštituta Stopinje in temelji na naslednjih vsebinskih izhodiščih:
  1. ANTROPOLOGIJA. Ljudje smo večdimenzionalna bitja, zato je potrebno pri zdravljenju človeka uveljavljati celostni, holistični pristop. Logoterapija Viktorja Frankla je ravno zaradi svoje antropologije, v temelj katere je vtkano videnje človeka kot telesnega, duševnega in duhovnega bitja, nadvse primerna in ustrezna psihoterapevtska podpora različnim oblikam in načinom zdravljenja telesnih bolezni.
  2. SMISEL ŽIVLJENJA. Odkrivanje smisla življenja, prepoznavanje življenjskega poslanstva, samopreseganje ter posledično samouresničevanje nas napolnijo z zdravo samozavestjo, kar je predpogoj za zdravo življenje. Samo uresničen človek lahko prepozna vse lepote življenja in kljubuje vsem oviram.
  3. ČLOVEK, DUHOVNO BITJE. Psihosomatska medicina nam dokazuje dvoje: da je telo vedno v funkciji naših misli in duha ter obratno, ter da je človek bistveno več kot skupek celic in tudi bistveno več kot skupek simptomov in diagnoz. Tej tezi pritrjuje tudi poreklo kože, ki se razvija iz iste embrionalne osnove kot možganske celice.
  4. OSEBNA ODGOVORNOST. Za lastno zdravje je odgovoren vsak sam. Nihče ne more prevzeti odgovornosti namesto nas.
  5. ZAUPANJE. Zaupanje zdravi! Zaupanje v partnerja, prijatelja, učitelja, sorodnika in vsekakor zaupanje v zdravnika. To pomeni, da je odnos tisti, ki zdravi, tako v vsakdanjem življenju kot v psihoterapiji ter v pomembni meri tudi v medicini. Dober partner je najboljši “psihoterapevt”.
  6. DISCIPLINA. (Samo)disciplina in učenje nam pomagata, da uresničimo in izrazimo vse svoje življenjske potenciale. Na ta način lahko prebudimo bojevnika v sebi; bojevnika, ki ima vest in ki je v vseh pogledih odgovoren do življenja.
  7. STRES. Poznamo dve vrsti stresa: pozitivnega, ki nas spodbuja k prilagajanju novo nastalim okoliščinam, in negativnega, ki sproži bolezenski odziv telesa (Hans Selye).
  8. ČLOVEKOVA ENKRATNOST. Vsak človek je sveta zgodba. Tudi otrok, ki je mali človek. Otroke je potrebno spoštovati, sprejemati, spodbujati, se jih veseliti in vzgajati. Pomembne so drobne stvari in drobni dosežki.