PREDAVANJE ZA SOROPTIMIST INTERNATIONAL KLUB LJUBLJANA

Predsednica “Soroptimist international Klub Ljubljana”, gospa Jasna Kontler, je povabila direktorja Inštituta Stopinje, da je dne 5. 4. 2016 na mesečnem srečanju članicam ljubljanskega kluba spregovoril o svojih profesionalnih srečanjih in logoterapevtskem delu z ženskami v ranljivih trenutkih njihovega življenja. Posebej smo se dotaknili dela z obsojenkami.

Verjetno se sprašujete, kaj pomeni soroptimist oz. kdo so soroptimistke. Soroptimist international – SI, je združenje, ki povezuje žene različnih poklicev z namenom in nalogo izmenjave poklicnih in življenjskih izkušenj zaradi zavzemanja za vsestransko uveljavitev žena, razvijanja etičnih standardov, pravic človeka še posebno žena, prijateljstva, miru in razumevanja med narodi, medsebojne pomoči in pomoči bližnjim ter varovanja okolja in kulturne dediščine.

Članice še posebej negujejo osebne in poklicne stike z ženami povsod po svetu, ne da bi pri tem zasledovale pridobitne cilje. Ime Soroptimist ima lahko dva pomena: »Sorores optimae« – najboljše sestre, ali »Sorores ad Optimum« – sestre, ki si prizadevajo za najboljše, ta interpretacija se danes največ uporablja.

Posvečajo se različnim dobrodelnim, humanitarnim in kulturnim projektom.

Več o njihovem delu in poslanstvu si lahko preberete na mednarodni spletni strani http://www.soroptimist.org/.