Loading Events
Trening odličnega upravljanja konfliktov s pomočjo mediacijskih tehnik.

Vsebina seminarja

Mediacija predstavlja enega od učinkovitih, uspešnih in uveljavljenih načinov mirnega reševanja sporov in ustvarja novo kulturo medčloveških odnosov. S pomočjo mediacije se osebe, ki so v sporu, ob pomoči tretje osebe (mediatorja) pogovorijo ter ugotovijo, kje so točke njihovega spora, si izmenjajo stališča, izrazijo svoja mnenja, ideje, težave in strahove ter poskušajo najti rešitev, ki bo ustrezala stranem v sporu. Mediacija je namenjena vsem, ki želijo dvoje: razrešiti konflikte na različnih področjih življenja ter ohraniti odnose tako na poslovni kot osebni ravni. 12-urni trening ABC mediacije bo dvignil kakovost vaše komunikacije in vas usposobil za uporabo temeljnih mediacijskih tehnik pri reševanju konfliktov.

Seminar obsega tri module.

O konfliktu in mediaciji:

 • psihologija konflikta,

 • soočanje s konflikti,

 • mediacija: definicija, načela, področja.

Osnovna mediacijska orodja:

 • aktivno poslušanje in povzemanje,

 • zastavljanje vprašanj,

 • preokviranje + 7 najuporabnejših mediacijskih tehnik.

Uporaba mediacijskih orodij:

 • faze in proces mediacije,

 • reševanje konfliktnih situacij v delovnem okolju,

 • interaktivne vaje, izdelava akcijskega načrta.

Komu je seminar namenjen?

 • Seminar je namenjen direktorjem, vodstvenim in vodilnim kadrom v podjetjih, javnih zavodih in drugih ustanovah, ki ste pri svojem delu pogosto postavljeni v vlogo neformalnih mediatorjev.

 • Vsem, ki želite izboljšati kakovost svoje komunikacije ter pridobiti vrhunske veščine za reševanje konfliktov.

Datum izvedbe:

10. – 12. november 2020, od 9.30 do 11. ure

Kraj izvedbe:

Predavanje bo potekalo v obliki spletnega predavanja.

Izvajalec:

Seminar bo vodil mag. Martin Lisec, trener mediatorjev, coach, logoterapevt in predavatelj. Je ustanovitelj, direktor in strokovni vodja izobraževalnih programov Inštituta Stopinje.

Prijava

Kotizacija za seminar znaša 99 €.

Ob prijavi vam bomo poslali predračun, ki ga je treba poravnati do začetka izvajanja seminarja.

Če se seminarja ne boste mogli udeležiti, vam bo na voljo posnetek predavanja.

Prijava vključuje:

 • izvedbo seminarja,

 • posnetek seminarja,

 • gradivo seminarja,

 • potrdilo o udeležbi.

Izobraževanje bo potekalo:

Kdaj: 10. – 12. november 2020, od 9.30 do 11.00.
Kje:
spletni seminar. Ob prijavi in plačilu boste prejeli povezavo do seminarja.

Share This Story, Choose Your Platform!