Opis

Vsebina seminarja

Mediacija predstavlja enega od učinkovitih, uspešnih in uveljavljenih načinov mirnega reševanja sporov in ustvarja novo kulturo medčloveških odnosov. S pomočjo mediacije se osebe, ki so v sporu, ob pomoči tretje osebe (mediatorja) pogovorijo ter ugotovijo, kje so točke njihovega spora, si izmenjajo stališča, izrazijo svoja mnenja, ideje, težave in strahove ter poskušajo najti rešitev, ki bo ustrezala stranem v sporu. Mediacija je namenjena vsem, ki želijo dvoje: razrešiti konflikte na različnih področjih življenja ter ohraniti odnose tako na poslovni kot osebni ravni. 12-urni trening ABC mediacije bo dvignil kakovost vaše komunikacije in vas usposobil za uporabo temeljnih mediacijskih tehnik pri reševanju konfliktov.

Seminar obsega tri module.

O konfliktu in mediaciji:

 • psihologija konflikta,
 • soočanje s konflikti,
 • mediacija: definicija, načela, področja.

Osnovna mediacijska orodja:

 • aktivno poslušanje in povzemanje,
 • zastavljanje vprašanj,
 • preokviranje + 7 najuporabnejših mediacijskih tehnik.

Uporaba mediacijskih orodij:

 • faze in proces mediacije,
 • reševanje konfliktnih situacij v delovnem okolju,
 • interaktivne vaje, izdelava akcijskega načrta.

Komu je seminar namenjen?

 • Seminar je namenjen direktorjem, vodstvenim in vodilnim kadrom v podjetjih, javnih zavodih, državnih ustanovah ter vsem, ki želite izboljšati kakovost svoje komunikacije ter pridobiti veščine za reševanje konfliktov.

Datum izvedbe:

10. – 12. november 2020, od 9.30 do 11. ure

Kraj izvedbe:

Predavanje bo potekalo v obliki spletnega predavanja.

Izvajalec:

Seminar bo vodil mag. Martin Lisec, coach, logoterapevt, trener mediatorjev in predavatelj. Je ustanovitelj, direktor in strokovni vodja izobraževalnih programov Inštituta Stopinje.

Prijava

Kotizacija za seminar znaša 99 €.

Če se seminarja ne boste mogli udeležiti, vam bo na voljo posnetek predavanja.

Prijava vključuje:

 • izvedbo seminarja,
 • posnetek seminarja,
 • gradivo seminarja,
 • potrdilo o udeležbi.