Mavrični dan v zavodu za prestajanje kazni zapora Ig

V soboto, 16. 4. 2016, je v Zavodu za prestajanje kazni zapora Ig potekal prvi Mavrični dan. Srečanje je bilo namenjeno otrokom obsojenk in njihovim materam. S programom Mavrični dan želimo omogočiti tem otrokom nekaj pozitivnih in varnih srečanj v okolju, ki jim zaradi objektivnih razlogov ni prijazno.

Mavrični dan v zavodu za prestajanje kazni zapora Ig 2017-08-31T12:15:59+00:00