Loading Events

Korona ni dogodek. Korona je stanje! In sedaj? (O)krepimo notranjo odpornost in skrbimo za kakovostne medsebojne odnose.

Na Inštitutu Stopinje smo za vas pripravili izvirno darilo: tri vrhunska spletna delavniška predavanja, ki osvetljujejo čas, v katerem smo se znašli, ter naloge, ki nam jih v tem času prihajajo naproti, ki krepijo povezanost med sodelavci in našo notranjo odpornost, nas učijo veščin za učinkovito poslovno komunikacijo na daljavo v času epidemije ter vlivajo v nas veselje do življenja.

1. predavanje: OHRANJANJE ZAUPANJA IN DOBRIH ODNOSOV V ČASU KRIZE: ZAGOTOVILO ZA UČINKOVITO POSLOVANJE PODJETJA

Vsebina delavniškega predavanja

V času krize je še posebej pomembno ohranjati dobre odnose in zaupanje med sodelavci, kar predstavlja temelj uspešnega poslovanja tako med krizo kot po njej. In ravno to dvoje, dobri odnosi in zaupanje, je v teh časih na hudi preizkušnji. Dnevi, ki jih živimo v izolaciji zaradi virusa Covid-19, ko se je življenje in s tem tudi gospodarstvo ponovno ustavilo, prinašajo različne skrbi. V teh dneh se zagotovo ukvarjate s številnimi vprašanji v zvezi s poslovanjem, načrtovanjem dejavnosti, prodajo, z bodočim razvojem dogodkov. Zaradi različnih pritiskov lahko nehote spregledamo ljudi, sodelavce, opustimo kakovostno komunikacijo, ravnamo nespoštljivo. Slaba komunikacija načenja zaupanje. Kriza bo minila, skrhano zaupanje pa je težko popraviti. Ko pade zaupanje, zvodeni tudi pripadnost. In ko ni pripadnosti, ni več predanosti, ustvarjalnosti, žara. Delo postane muka in tegoba. Slaba komunikacija posledično vodi v spiralo neuspeha.

Cilji delavniškega predavanja:

 • Spodbuditi udeležence k razmisleku o priložnostih, ki jih kriza ponuja za njihov strokovni in osebni razvoj.
 • Podati udeležencem priporočila za ohranjanje in razvijanje kakovostnih odnosov v času krize.
 • Spodbuditi udeležence h kreativnemu razmišljanju o načrtovanju dela med in po krizi.

2. predavanje: KAKOVOSTNA BESEDNA, NEBESEDNA IN VIRTUALNA POSLOVNA KOMUNIKACIJA V ČASU KORONA KRIZE

Vsebina delavniškega seminarja

V spletnem predavanju se bomo v luči korona krize in spremenjenih razmer, v katerih delujete, posvetili naslednjim temam: vzpostavljanje kakovostne komunikacije s strankami, poslovnimi partnerji in naročniki, izboljšanje verbalne in neverbalne komunikacije za prepričljiv in samozavesten nastop, abeceda kakovostnega spletnega nastopa (zoom, skype, mteams …), graditvi sodelujočega odnosa med zaposlenimi in strankami ter metodam učinkovitega reševanja konfliktov, če do njih pride.

Cilji delavniškega seminarja

 • Podati udeležencem osnovne informacije o spletnem javnem nastopanju.
 • Predstaviti elemente neverbalne komunikacije, ki gradijo prepričljiv in verodostojen javni nastop.
 • Predstaviti metode za samozavesten in učinkovit nastop v komunikaciji na daljavo.

3. predavanje: USPEŠNO OBVLADOVANJE STRESA, TESNOBNIH OBČUTIJ IN NEGATIVNIH RAZMIŠLJANJ V ČASU EPIDEMIJE

Vsebina delavniškega seminarja

Življenje, kakršnega smo bili vajeni, se je v letu 2020 ustavilo. Po spomladanski izkušnji smo ponovno znašli v spirali covida. Jesenski covid ni enak pomladnemu.  V ničemer. Predvsem ne v številkah. Niti v doživljanju.  Spomladni covidčas je bil dogodek, novica, sedaj je dejstvo, s katerim je in bo treba (pre)živeti. Osebno. Poslovno. Gospodarsko. Finančno. V nas se ob vsem, kar doživljamo, pojavljajo občutki, ki jih večinoma pred tem nismo zaznavali na tak način: tesnoba, stiska, strah, zaskrbljenost, odpirajo se najgloblja bivanjska vprašanja. Ranljivosti se ljudje navadno bojimo. Kako se torej soočiti s stisko, tesnobo, strahom, kako v kriznih časih poskrbeti za svoje duševno zdravje in življenjsko ravnovesje?

Cilji delavniškega seminarja

Predstaviti udeležencem:

 • kaj stres je in kaj ni ter kaj ga povzroča,
 • na kaj vse vpliva stres (kognitivno, fiziološko, psihološko, socialno področje),
 • kako stres vpliva na osebno in medosebno življenje ter na prepričanja o življenju in svetu,
 • tehnike obvladovanja stresa in tehnike sproščanja.

Komu so namenjeni delavniški seminarji?

Seminar je namenjen:

 • Kolektivom, ki želijo v času krize negovati kakovostne odnose in graditi zaupanje.

 • Direktorjem, vodstvenim in vodilnim kadrom v podjetjih.

Datum izvedbe

Datum izvedbe bo določen po dogovoru z naročnikom. Vsako predavanje traja uro in pol.

Kraj izvedbe:

Predavanje bo potekalo preko spletne platforme zoom. Pred začetkom dogodka bo Inštitut Stopinje posredoval udeležencem povezavo do spletnega predavanja.

Izvajalec:

Spletna predavanja bo izvajal logoterapevt mag. Martin Lisec, coach, mediator in predavatelj. Je ustanovitelj, direktor in strokovni vodja Inštituta Stopinje.

Prijava

Kotizacija za posamezni seminar znaša 488,00 EUR (z DDV).

Prijava na seminar vključuje: izvedbo predavanja in gradiva za udeležencev.

Kje in kdaj?

Kdaj: po dogovoru z naročnikom.
Kje:
  spletno predavanje. Ob prijavi in plačilu boste prejeli povezavo do predavanja.

Share This Story, Choose Your Platform!