OSNOVNA MEDIACIJSKA ORODJA ZA VODILNE KADRE

Ena od ključnih veščin dobrega managementa in vodenja je komunikacijska spretnost v konfliktnih situacijah. Dnevno srečevanje z ljudmi, vodenje poslov, zastopanje interesov svojega podjetja, pogosto sproža nesoglasja in konflikte. Managerji iz svojih izkušenj veste, da spori znotraj delovne organizacije ali med podjetji zavirajo ustvarjalni proces, kar ima za končno posledico manjšo učinkovitost, kar prinaša poslovno škodo. V luči mediacije bomo analizirali nekatere konfliktne situacije v vašem podjetju ter vam ponudili osnovna mediacijska orodja za njihovo reševanje.