OSNOVNA MEDIACIJSKA ORODJA ZA VODILNE KADRE

Ena od ključnih veščin dobrega managementa in vodenja je komunikacijska spretnost v konfliktnih situacijah. Dnevno srečevanje z ljudmi, vodenje poslov, zastopanje interesov svojega podjetja, pogosto sproža nesoglasja in konflikte. Managerji iz svojih izkušenj veste, da spori znotraj delovne organizacije ali med podjetji zavirajo ustvarjalni proces, kar ima za končno posledico manjšo učinkovitost, kar prinaša poslovno škodo. V luči mediacije bomo analizirali nekatere konfliktne situacije v vašem podjetju ter vam ponudili osnovna mediacijska orodja za njihovo reševanje.

 1. modul: Konflikti hromjo in onemogočajo uspešno delo

 • Konflikti so sestavni del življenja.
 • Soočanje s konflikti, reševanje konfliktov.
 • Interaktivne vaje, delo v skupinah, priprava akcijskega načrta.
 1. modul: Osnovna mediacijska orodja za vodilne kadre v lokalni skupnosti

 • Dober voditelj zna poslušati in slišati.
 • Dober voditelj v konfliktnih situacijah ne izgubi vizije celote.
 • Dober voditelj zna v pravem trenutku postavljati prava vprašanja.
 • Dober voditelj zna ločevati stališča od interesov.
 • Interaktivne vaje, delo v skupinah, priprava akcijskega načrta.
 1. modul: Uporabnost mediacijskih orodij pri vodenju lokalne skupnosti

 • Konfliktne situacije pri vašem delu: simulacija neformalnega načina reševanja sporov.
 • Biti sam svoj mediator.
 • Interaktivne vaje, delo v skupinah, priprava akcijskega načrta.

Na seminarju bomo z vodilnimi kadri ozavestili stopnjo konflik­tnosti in se seznanili z nekaterimi mediacijskimi orodji, ki učinkovito pomagajo pri upravljanju s konfliktnostjo.

Delavnico je namenjena managerjem in drugim vodilnim v gospodarskih družbah, javnem sektorju, direktorjem nevladnih organizacij in drugi zainteresirani javnosti.

ŽELIM PONUDBO