Loading Events

Koža! Na začetku je bil dotik …

Človekovo življenje je ena sama celota, kar med drugim (sicer na boleč, trpeč in viden način) dokazujejo prav psihosomatska obolenja. Če se izrazimo s terminologijo utemeljitelja logoterapije, Viktorja Frankla, psihosomatika (gr. ψυχή, psychí – duša; σώμα, soma – telo) priča o globoki, tesni in nepreklicni prepletenosti vseh treh temeljnih dimenzij človekovega bitja: telesa, duha in duše. Zato je telesna bolezen (med drugim) vedno tudi vidno znamenje tistega, kar se dogaja globlje v človeku, v njegovi psihi, v njegovi duši in na področju njegove duhovnosti.

Sodobna medicina zato potrebuje širok, holistični pristop, k čemur je Frankl, po osnovni izobrazbi zdravnik psihiater, pozval že leta 1946, ko je v knjigi Zdravnik in duša zatrdil, da je naloga psihoterapije rehumanizacija, počlovečenje medicine!

Vabljeni na sklop treh predavanj o zdravju in psihosomatiki, o koži in samozavesti, o lepoti in doživljanju sebe, o vzgoji in (starševski) odgovornosti, o smislu trpljenja in človekovi svobodi, da se sleherni trenutek odloča za svoje zdravje.

KOMU SO PREDAVANJA NAMENJENA

Predavanja so namenjena vsem, ki:

 • opravljate takšno delo, da je v ospredju človek: vzgojiteljem, učiteljem, športnim trenerjem, zdravstvenim in socialnim delavcem, psihoterapevtom, psihologom…;

 • ste starši in se sprašujete, če ste dovolj dobri v svoji starševski vlogi in kaj narediti, da bi bila vaš odnos do otrok in vaša vzgoja boljša, bolj kakovostna;

 • imate različna kožna obolenja;

 • se spopadate s slabo samopodobo, nizko samozavestjo in kompleksi manjvrednosti;

 • niste zadovoljni s svojim izgledom in se v “svoji koži ne počutite dobro”.

VSEBINA PREDAVANJ

 1. predavanje (150 minut)

BOLEZNI KOŽE IN ATOPIČNI DERMATITIS V LUČI PSIHOSOMATIKE

Koža je največji organ in živi plašč človeka. Meri dva kvadratna metra in predstavlja 20 % človekove telesne teže. V teku življenja v povprečju odvržemo 35 kg kože. Koža so tudi vidne sluznice, nohti, lasje, genitalije. Atopični dermatitis (neurodermitis) je najpogostejša kožna bolezen razvitega sveta, za katero oboleva med 20 in 30 % zahodne populacije. To je “bolezen perfekcije” in imetja (t. i. to have svet). Tam, kjer še obstaja svet biti (t. i. to be svet), kot npr. Afrika, Bližnji Vzhod itd., je pojavnost atopičnega dermatitsa bistveno manjša. V mislih imamo predvsem naslednje vrste kožnih obolenj: luskavica (psorijaza), mozolji (akne), vitiligo (izguba pigmenta), alopecija (krožno redčenje las) ter nekatere druge.

Na koži se zrcali celotno fizično, psihično in duhovno stanje telesa. Kako lahko sodelujeta dermatologija in logoterapija pri celostnem zdravljenju človeka?

2. predavanje (150 minut)

PSIHOSOMATIKA OTROK IN VLOGA STARŠEV. PREVENTIVNI VIDIKI

Mnogi starši se soočajo s kožnimi obolenji svojih otrok. Če so delni vzrok za kožna obolenja otrok njihove čustvene stiske, kakšna je potem “odgovornost” staršev in drugih, ki imajo opravka z otrokom v obdobju njihovega odraščanja. Kaj lahko starši naredijo v smislu preventive in preprečevanja kožnih obolenj otrok? Kaj lahko stori vrtec, kaj šola, kaj širša družba?

Kako nas oblikuje naša primarna družina in kako se to odraža v naši sekundarni družini na naših otrocih? Ali je lahko naša sekundarna družina boljša kot je bila primarna? Zakaj so odnosi v družini tako pomembni za zdrav psihosomatski razvoj otroka? Kaj pomenijo dobri zgledi za otrokov razvoj? Ali je mogoče spreminjati družbo tudi skozi dobro vzgojo naših otrok?

3. predavanje (150 minut)

LEPOTA, ESTETSKA KIRURGIJA IN SAMOZAVEST

Kako se je skozi čas in zgodovino spreminjal pojem lepote? Kakšen je pomen redne telesne aktivnost za razvoj samopodobe in samozavesti?

Danes je nizko samopodobo lažje krepiti in vzpostavljati “od zunaj” kot “od znotraj”, kar dokazujejo dobri zaslužki klinik za estetsko kirurgijo, frizerskih in kozmetičnih salonov, fitnes studijev itd. Trdni posamezniki in življenjski “borci” imajo oz. razvijajo “notranjo lepoto”. Ali je res tako težko postati “borec” z močno samopodobo? Je težko kljubovati usodi, kot pravita Viktor Frankl in pokojni slovenski psihiater Janez Rugelj? Kaj ima odkritje življenjskega poslanstva in življenjskega smisla opraviti z doživljanjem (lastne) lepote in s samozavestjo?

ŠOLA ZA PSIHOFIZIČNO IN DUHOVNO ODLIČNOST

Šola za psihofizično in duhovno odličnost temelji na osmih vsebinskih izhodiščih:

 • ANTROPOLOGIJA. Ljudje smo večdimenzionalna bitja, zato je potrebno pri zdravljenju človeka uveljavljati celostni, holistični pristop. Logoterapija Viktorja Frankla je ravno zaradi svoje antropologije, v temelj katere je vtkano videnje človeka kot telesnega, duševnega in duhovnega bitja, nadvse primerna in ustrezna psihoterapevtska podpora različnim oblikam in načinom zdravljenja telesnih bolezni.

 • SMISEL ŽIVLJENJA. Odkrivanje smisla življenja, prepoznavanje življenjskega poslanstva, samopreseganje ter posledično samouresničevanje nas napolnijo z zdravo samozavestjo, kar je predpogoj za zdravo življenje. Samo uresničeni človek lahko prepozna vse lepote življenja in kljubuje vsem oviram.

 • ČLOVEK, DUHOVNO BITJE. Psihosomatska medicina nam dokazuje dvoje: da je telo vedno v funkciji naših misli in duha in obratno, ter da je človek bistveno več kot skupek celic in tudi bistveno več kot skupek simptomov in diagnoz. Tej tezi pritrjuje tudi poreklo kože, ki se razvija iz iste embrionalne osnove kot možganske celice.

 • OSEBNA ODGOVORNOST. Za svoje odločitve in tudi za lastno zdravje je odgovoren vsak sam. Nihče ne more prevzeti odgovornosti namesto nas.

 • ZAUPANJE. Zaupanje zdravi! Zaupanje v partnerja, prijatelja, učitelja, sorodnika in vsekakor zaupanje v zdravnika. To pomeni, da je odnos tisti, ki zdravi, tako v vsakdanjem življenju kot v psihoterapiji ter v pomembni meri tudi v medicini. Dober partner je najboljši “psihoterapevt”.

 • DISCIPLINA. (Samo)disciplina in učenje nam pomagata, da uresničimo in izrazimo vse svoje življenjske potenciale. Na ta način lahko prebudimo bojevnika v sebi; bojevnika, ki ima vest in ki je v vseh pogledih odgovoren do življenja.

 • STRES. Poznamo dve vrsti stresa: pozitivnega, ki nas spodbuja k prilagajanju novo nastalim okoliščinam, in negativnega, ki sproži bolezenski odziv telesa (Hans Selye).

 • ČLOVEKOVA ENKRATNOST. Vsak človek je sveta zgodba. Tudi otrok, ki je mali človek. Otroke je potrebno spoštovati, sprejemati, spodbujati, se jih veseliti in vzgajati. Pomembne so drobne stvari in drobni dosežki.

UČITE SE OD IZKUŠENIH IN PREDANIH SVOJEMU POSLANSTVU!

Dr. Slobodan Vujasinovič

je specialist za kožne in spolne bolezni. Rojen je leta 1957 v Brežicah. Leta 1980 je diplomiral na Medicinski fakulteti v Zagrebu. Kot zdravnik je služboval v Radečah, Laškem in Rimskih Toplicah. Dermatologijo je specializiral na Kliniki za kožne in spolne bolezni v Zagrebu. Strokovno se je izpopolnjeval v ZDA, Parizu, Dunaju, Kanadi, Avstraliji, Braziliji … Doma in na tujem je objavil več strokovnih člankov in je soavtor več strokovnih knjig. Je tudi logoterapevt. V sebi združuje interdisciplinarni pogled na človeka, zato človeka obravnava celostno. Osemintrideset let zdravniških izkušenj je za dr. Vujasinovića privilegij, ki ga napolnjuje z občutkom odgovornosti, da svoje znanje in izkušnje deli čim širšemu krogu ljudi na strokoven in hkrati poljuden način.

Mag. Martin Lisec

je logoterapevt, mediator in predavatelj. Po osnovni izobrazbi je teolog. Je ustanovitelj in direktor Inštituta Stopinje in strokovni vodja izobraževalnih programov Inštituta Stopinje. Svojemu poslanstvu je predan kot terapevt, predavatelj, life coach in osebni svetovalec v podjetjih in javnih ustanovah. Njegova predavanja temeljijo na dolgoletnih praktičnih izkušnjah pri delu z ljudmi. Zapletene in kompleksne vsebine podaja na enostaven, sproščen, učinkovit in udeležencem prijazen način s ciljem, da se nova znanja lahko čim prej in čim bolj učinkovito uporabijo v praksi. Na različne načine dela z ljudmi že šestindvajset let, zadnjih osem let tudi kot logoterapevt.

VAŠA “ŠOLNINA”, ROKI ZA PRIJAVO

Vaša investicija znaša: pokličite za ponudbo!

Investicija vključuje: udeležbo na delavničnem seminarju, gradiva, pijačo med odmori, potrdilo o udeležbi v programu Šole za psihofizično in duhovno odličnost (udeleženci vseh treh predavanj), darilo presenečenja.

Share This Story, Choose Your Platform!