Pred stošestdesetimi leti, leta 1858, je izpod peresa Frana Levstika zagledala luč sveta prva slovenska pripovedka, Martin Krpan. Brali smo jo kot otroci …

  1. dan: Krpan sreča cesarja

Cesar, to videvši, veli kočijažu, da naj ustavi konje. Ko se to zgodi, vpraša silnega moža: »Kdo pa si ti?« Ta mu da odgovor: »Krpan mi pravijo; doma sem pa z Vida od Svete Trojice, dve uri hoda od tukaj.« (Fran Levstek, Martin Krpan)

Ob prvem srečanju cesar pobara Krpana po treh stvareh: Kako mu je ime? Kaj počne? Kam je namenjen? Uspešni voditelji si pogosto zastavljajo ta tri vprašanja.

  1. dan: Krpan na cesarskem dvoru

Cesarica je to izgovorila pa šla precej spet v svoje hrame. Vseh gospodov je bilo jako sram. Kaj bi jih pa tudi ne bilo. (Fran Levstek, Martin Krpan)

So ljudje, ki ti ploskajo, so drugi, ki mečejo polena pod noge, in so tretji, ki spletkarijo. Na »dvoru« se dogaja marsikaj. Voditelj je mojster krmarjenja med komunikacijskimi čermi in škrbinami v podjetju.

  1. dan: Krpanov boj z Brdavsom

Prišel je čas boja z velikanom; bilo je ravno svetega Erazma dan. Krpan vzame kij in mesarico, zasede kobilico, pa jezdi iz mesta na travnik, kjer se je Brdavs bojeval. (Fran Levstek, Martin Krpan)

»Brdavs« je tudi v poslovnem svetu vedno na preži, voditelj mora biti nenehno pozoren, kako in s čim bo obranil svoj »Dunaj«.

  1. dan: Krpan se vrne domov

Pri vas pa ne bom ostal čez noč, ako se vam ne zamerim s tem. Že hudo me ima, da bi spet enkrat bil na Vrhu pri Sveti Trojici. (Fran Levstek, Martin Krpan)

Ko postori, za kar je bil poklican, Krpan zapusti Dunaj in se vrne domov. Vsake naloge je enkrat konec; vsaki, še tako pomembni funkciji, je rok trajanja odmerjen.

Na team buildingu PO KRPANOVIH STOPINJAH si bomo vzeli čas za raznovrstne izobraževalne, kulturne, rekreativne in zabavne dejavnosti: za pogovor, za osebni razmislek, za skupinsko delo, za različne oblike telesne aktivnosti, za širjenje intelektualnih in kulturnih obzorij, za dobro domačo hrano lokalnega izvora, za različna srečanja, za načrtovanje sprememb v podjetju in sprememb v vašem načinu vodenja, nenazadnje tudi za druženje, sklepanje prijateljstev in tkanje učinkovitih poslovnih vezi.