Ekskluzivni EKO-poslovni team building:
  • za krepitev pripadnosti,
  • za razvoj vodstvenih kompetenc,
  • za krepitev komunikacijskih veščin
  • in za osebno rast zaposlenih.
*  Cena na udeleženca, brez DDV-ja.