Program vam bo vlil samospoštovanje, samozavest in odličnost v vsakdanji komunikaciji in javnem nastopanju.

Pridobili boste dragocena, uporabna in učinkovita praktična znanja s področja medosebne komunikacije in javnega nastopanja.