SALVE_sliki_Nevenka Lekan_2017-06-27_po 2 x vsako na 250 gr. CC