Loading Dogodki

Koža! Na začetku je bil dotik …

Človekovo življenje je ena sama celota, kar med drugim (sicer na boleč, trpeč in viden način) dokazujejo prav psihosomatska obolenja. Če se izrazimo s terminologijo utemeljitelja logoterapije, Viktorja Frankla, psihosomatika (gr. ψυχή, psychí – duša; σώμα, soma – telo) priča o globoki, tesni in nepreklicni prepletenosti vseh treh temeljnih dimenzij človekovega bitja: telesa, duha in duše. Zato je telesna bolezen (med drugim) vedno tudi vidno znamenje tistega, kar se dogaja globlje v človeku, v njegovi psihi in v njegovi duši.

Sodobna medicina zato potrebuje širok, holistični pristop, k čemur je Frankl, po osnovni izobrazbi zdravnik psihiater, pozval že leta 1946, ko je v knjigi Zdravnik in duša zatrdil, da je naloga psihoterapije rehumanizacija, počlovečenje medicine!

Vabljeni na sklop treh predavanj o zdravju in psihosomatiki, o koži in samozavesti, o lepoti in doživljanju sebe, o vzgoji in (starševski) odgovornosti, o smislu trpljenja in človekovi svobodi, da se sleherni trenutek odloča za svoje zdravje.

KOMU SO PREDAVANJA NAMENJENA

Predavanja so namenjena:

 • vsem, ki opravljate takšno delo, da je v ospredju človek: vzgojitelji, učitelji, športni trenerji, zdravstveni delavci, socialni delavci, psihoterapevti, psihologi …;

 • staršem, ki se sprašujete, če ste dovolj dobri starši in kaj narediti, da bi bila vzgoja vaših otrok boljša, bolj kakovostna;

 • vam, ki imate različna kožna obolenja;

 • vsem, ki se spopadate s slabo samopodobo, nizko samozavestjo in kompleksi manjvrednosti;

 • vsem, ki niste zadovoljni s svojim izgledom in se v “svoji koži ne počutite dobro”.

VSEBINA PREDAVANJ

3. maj 2018, 18.00 – 20-30

BOLEZNI KOŽE IN ATOPIČNI DERMATITIS V LUČI PSIHOSOMATIKE

Koža je največji organ in živi plašč človeka. Meri 2 kvadratna metra in predstavlja 20 % človekove telesne teže. V teku življenja odvržemo v povprečnem 35 kg kože. Koža so tudi vidne sluznice, nohti, lasje, genitalije. Atopični dermatitis (= neurodermitis) je najpogostejša kožna bolezen razvitega sveta, za katero oboleva med 20 in 30 % zahodne populacije. To je bolezen “perfekcije” in imetja (t.i. to have svet). Tam, kjer še obstaja svet biti (t.i. to be svet), kot npr. Afrika, Bližnji Vzhod itd, je atopičnega dermatitsa bistveno manj. Govorimo o naslednjih vrstah kožnih obolenj: luskavica (psorijaza), mozolji (akne), vitiligo (izguba pigmenta), alopecija (krožno redčenje las) in še mnoga druga.

Na koži se zrcali celotno fizično, psihično in duhovno stanje telesa. Samo prepoznati je treba. Kako lahko sodelujeta dermatologija in psihoterapija pri celostnem zdravljenju človeka?

10. maj 2018, 18.00 – 20-30

PSIHOSOMATIKA OTROK IN VLOGA STARŠEV. PREVENTIVNI VIDIKI

Mnogi starši se soočajo s kožnimi obolenji svojih otrok. Če so delni vzrok za kožna obolenja otrok čustvene stiske otrok, kakšna je potem “odgovornost” staršev in drugih, ki imajo opravka z otrokom v obdobju odraščanju. Kaj lahko starši naredijo v smislu preventive in preprečevanja kožnih obolenj otrok? Kaj lahko stori vrtec, kaj šola, kaj širša družba?

Kako nas oblikuje naša ” primarna družina” in kako se to odraža v naši ” sekundarni družini” na naših otrocih? Ali je lahko naša sekundarna družina boljša kot je bila primarna? Zakaj so odnosi v družini tako Pomembni za zdrav psihosomatski razvoj otroka? Kaj pomenijo dobri zgledi za otroški razvoj? Ali je mogoče spreminjati družbo tudi skozi dobro vzgojo naših otrok?

17. maj 2018, 18.00 – 20-30

LEPOTA, ESTETSKA KIRURGIJA IN SAMOZAVEST

Kako se je skozi čas in zgodovino spreminjal pojem lepote? Kakšen je pomen redne  telesne aktivnost za razvoj samopodobe in samozavesti?

Danes je nizko samopodobo lažje urejati in vzpostavljati “od zunaj” kot “od znotraj”, kar dokazujejo dobri zaslužki klinik za estetsko kirurgijo, frizerskih in kozmetičnih salonov, fitnes studiev … Trdni posamezniki in življenjski “borci” imajo “notranjo lepoto”. Ali je res tako težko postati “borec” z močno samopodobo? Je težko “kljubovati usodi”, kot pravita Viktor Frankl in pokojni slovenski psihiater Janez Rugelj? Kaj ima odkritje življenjskega poslanstva in življenjskega smisla opraviti z doživljanjem (lastne) lepote in s samozavestjo?

ŠOLA ZA PSIHOFIZIČNO IN DUHOVNO ODLIČNOST

Temeljna vsebinska izhodišča

 • Ljudje smo večdimenzionalna bitja, smo telo-duša-duh, zato je potreben celosten, holističen pristop pri zdravljenju človeka. Logoterapija je prav zato nadvse primerna in ustrezna psihoterapevtska podpora različnim oblikam in načinom zdravljenja bolezni.

 • Za lastno zdravje je odgovoren vsak sam. Nihče ne more prevzeti odgovornosti namesto nas.

 • Psihosomatska medicina nam dokazuje, da je telo vedno v funkciji naših misli in duha ter obratno. Dokazuje nam tudi to, da je človek bistveno več kot skupek celic in tudi bistveno več kot skupek simptomov in diagnoz. To dokazuje tudi poreklo kože, ki se razvija iz iste embrionalne osnove kot možganske celice.

 • Poznamo dve vrsti stresa: pozitivnega – to je tisti, ki nas spodbuja k prilagajanju novo nastalim okoliščinam, in negativnega – to pa je tisti, ki sproži bolezenski odziv telesa (Hans Selye).

 • Zaupanje zdravi. Zaupanje v partnerja, prijatelja, učitelja, sorodnika in vsekakor v zdravnika. To pomeni, da je odnos tisti, ki zdravi, zako v psihoterapiji ter v pomembni meri v medicini, kot tudi v vsakdanjem življenju. Najboljši psihoterapevt je dober partner.

 • Smisel življenja, odkritje življenjskega poslanstva, samopreseganje ter posledično samouresničevanje nas napolnijo z zdravo samozavestjo, kar je predpogoj za zdravo življenje. Samo uresničen človek lahko prepozna vse lepote življenja in kljubuje vsem oviram.

 • Disciplina in učenje nam pomagata, da uresničimo vse svoje življenjske potenciale. Na ta način lahko prebudimo bojevnika v sebi; bojevnika, ki ima vest in je v vseh pogledih odgovoren do življenja.

 • Vsak človek je sveta zgodba. Tudi otrok, ki je mali človek. Otroke je potrebno spoštovati, sprejemati, spodbujati, se jih veseliti in to nam bodo vračali. Pomembne so drobne stvari in drobni dosežki.

UČITE SE OD IZKUŠENIH IN PREDANIH SVOJEMU POKLICU!

Dr. Slobodan Vujasinovič

je specialist za kožne in spolne bolezni. Rojen je leta 1957 v Brežicah. Leta 1980 je diplomiral na Medicinski fakulteti v Zagrebu. Kot zdravnik je služboval v Radečah, Laškem in Rimskih Toplicah. Dermatologijo je specializiral na Kliniki za kožne in spolne bolezni v Zagrebu. Strokovno se je izpopolnjeval v ZDA, Parizu, Dunaju, Kanadi, Avstraliji, Braziliji … Doma in na tujem je objavil več strokovnih člankov in je soavtor več strokovnih knjig. Je tudi logoterapevt. V sebi združuje interdisciplinarni pogled na človeka, zato človeka obravnava celostno. Osemintrideset let zdravniških izkušenj je za dr. Vujasinovića privilegij, ki ga napolnjuje z občutkom odgovornosti, da svoje znanje in izkušnje deli čim širšemu krogu ljudi na strokoven in hkrati poljuden način.

Mag. Martin Lisec

je logoterapevt, mediator in predavatelj. Je ustanovitelj in direktor Inštituta Stopinje in strokovni vodja izobraževalnih programov Inštituta Stopinje. Delu je predan kot terapevt, predavatelj, life coach in osebni svetovalec v podjetjih in javnih ustanovah. Njegova predavanja temeljijo na dolgoletnih praktičnih izkušnjah pri delu z ljudmi. Zapletene in kompleksne vsebine podaja na enostaven, sproščen in udeležencem prijazen način s ciljem, da se nova znanja lahko čim prej in čim bolj učinkovito uporabijo v praksi. Na različne načine dela z ljudmi že šestindvajset let, zadnjih osem let tudi kot logoterapevt.

VAŠA “ŠOLNINA”, ROKI ZA PRIJAVO

Vaša investicija znaša:

 • tri predavanja: 109 €
 • dve predavanji: 89 €
 • eno predavanje: 59 €

Investicija vključuje: udeležbo na delavničnem seminarju, gradiva, pijačo med odmori, potrdilo o udeležbi v programu Šole za psihofizično in duhovno odličnost (udeleženci vseh treh predavanj), darilo presenečenja.

Rok za prijavo: 30. 4. 2018. Prijave zbiramo do zapolnitve mest. Število mest je omejeno!

PRIJAVI SE SEDAJ!